esamkopa.lv
2020. gada 14. jūlijs

Par KOPU

Mēs, būdami Latvijas pilsoņi, esam sanākuši kopā, lai labāk veidotu savu, savas ģimenes, sava novada un savas valsts nākotni. Mēs esam pārliecināti, ka tikai kopā mēs varam panākt to, ko vēlamies un to, kas mums kā šīs valsts pilsoņiem pienākas.

Mēs visi esam piederīgi Latvijai neatkarīgi no tā, kur mēs atrodamies. Strādāsim savas Valsts labā ar pilnu atbildību!

Mūsu, kā KOPAS mērķis ir stiprināt demokrātiju, veidot visai Latvijas tautai labvēlīgu valsts varas un pārvaldes sistēmu, un atjaunot ticību Latvijas valstiskumam.

Valsts suverēnā vara pieder tautai - tā deklarēts Satversmes 2. pantā.

Aicinām visus domubiedrus aktīvi piedalīties Latvijas valsts politiskajos procesos un īstenot savu suverēno varu!

 

Kopa

KOPA ir domubiedru grupa.


Tajā brīvprātīgi un bez atalgojuma darbojas cilvēki, kuriem ir vēlme uzlabot esošo ekonomiski politisko un sociālo situāciju Valstī.

Piesaistot KOPĀ pārstāvjus no citām, līdzīgi domājošām organizācijām, veidojas cieša un mērķtiecīga sadarbība, kas vērsta vienā, kopīgā virzienā – mūsu Valsts iekšējā stabilitāte, attīstība un labklājība.

Koordinējot savu darbību un informējot par to citas organizācijas, aktivitātēm šajā virzienā ir jābūt produktīvākām, radošākām, ar lielāku lietderība koeficientu.

KOPA iestājas par demokrātisku un taisnīgu principu nostiprināšanu visos līmeņos.

Valsts pārvaldes sistēmai ir jākalpo valsts iedzīvotāju interesēs.

Ievērojot demokrātiskos principus un nostādnes, sistēma vai tās atsevišķas daļas, kas ir pretrunā ar iedzīvotāju interesēm, ir jāmaina.

Par pamatmērķi izvirzot nācijas pastāvēšanu un labklājību, KOPAS biedri, ievērojot sociālās ētikas principus, iestājas par nepieciešamību

  • šos principus integrēt sabiedrībā un politiskajā elitē.
  • izglītot un informēt sabiedrību par tās tiesībām un pienākumiem, piedaloties un līdzdarbojoties politiskajā dzīvē.
  • aktivizēt un iedvesmot sabiedrību piedalīties politiskajos procesos.